Skip links

Wonderwel

Wonderwel
Wonden helen waardoor wonderen in je leven ontstaan.
Het komt wonderwel vaak voor dat onze emotionele gezondheid een deuk(-je) heeft opgelopen in onze kindertijd. We zijn ons vaak niet bewust van wat ons dwarszit, wat onze duizeligheid veroorzaakt of waar we bang van zijn. Dit kunnen emotionele wonden uit ons verleden zijn. In veel gevallen is de oorzaak iets dat we in de kindertijd hebben meegemaakt. Het zijn wonden die veroorzaakt worden door een aantal van onze eerste ervaringen met de wereld. Hier zijn we wonderwel meestal nog niet van genezen.

Emotionele wonden uit de kindertijd
Emotionele wonden uit de kindertijd zijn de gevolgen van pijnlijke ervaringen die onze volwassen persoonlijkheden vormen,  wie we zijn en hoe we omgaan met tegenslag.

Doel is je er bewust van zijn en deze wonden niet bedekken. Hoe langer we de genezing tegenhouden, hoe dieper ze worden. De angst om het lijden opnieuw te beleven, maakt dat we verschillende maskers bedenken die onze groei in het leven tegengaan. Dit is precies wat we niet willen. Verraad, vernedering, wantrouwen, verlating, onrecht…

1. Verlatingsangst
Verlating is de grootste vijand van mensen die dit hebben meegemaakt in hun jeugd. Stel je voor hoe pijnlijk het moet zijn voor een kind om bang te zijn om alleen te zijn, geïsoleerd en onbeschermd in een onbekende wereld. Het gevolg is dat het kind, als deze volwassen wordt, er alles aan zal doen om verlating te voorkomen. Daarom zullen mensen die dit meegemaakt hebben de neiging hebben om hun partners en projecten vroegtijdig te verlaten. Hierdoor blijft het leed echter alleen maar voortbestaan. Leren omgaan met verlatingsangst is de weg naar leven in vrijheid.

2. De angst voor afwijzing
Deze wond voorkomt dat we onze gevoelens, gedachten en ervaringen kunnen accepteren. Deze angst is veroorzaakt door afwijzing door de ouders, familie of gelijken. De pijn die wordt veroorzaakt door deze wond voorkomt dat je een gezond gevoel van eigenwaarde en eigenliefde kan ontwikkelen.
Het veroorzaakt gedachten over, over niet gewenst zijn en over zelfverlaging. Het afgewezen kind voelt zich alsof hij genegenheid en begrip niet verdient. De angst om dit leed opnieuw te ervaren leidt tot verdere gevoelens van isolatie. Het is waarschijnlijk dat iemand die als kind werd afgewezen een verlegen en ongrijpbare volwassene is. Het is belangrijk de interne angsten die tot paniek leiden te verwerken. Je zult dan emotioneel meer op eigen benen kunnen staan en niet afhankelijk van goedkeuring van anderen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen geluk en dat maakt je leven een stuk aangenamer.

3. Vernedering
Deze wond wordt veroorzaakt wanneer we de afkeuring en kritiek van anderen voelen. We kunnen deze problemen bij kinderen creëren door ze te vertellen dat ze dom, slecht of te dik zijn, of door het bespreken van hun problemen in het bijzijn van anderen (iets dat helaas zeer vaak voorkomt). Dit vernietigt het gevoel van eigenwaarde van een kind. Ook belemmert het de ontwikkeling van een gezonde eigenwaarde. Je ontwikkelt dan een afhankelijke persoonlijkheid. Dit kan zelfs zo ver gaan dat je anderen begint te vernederen en veroordelen om een beschermend schild te creëren. Werken aan je eigen onafhankelijkheid en vrijheid is dan van belang. Wanneer je je eigen behoeften en angsten leert begrijpen en prioriteiten leert stellen, wordt jij en je leven weer waardevol.

4. Verraad of angst om anderen te vertrouwen
Deze wond ontstaat als mensen die dicht bij het kind staan hun beloftes verbreken, wat leidt tot gevoelens van intense teleurstelling. Als gevolg daarvan veroorzaakt het wantrouwen dat kan leiden tot jaloezie en andere negatieve gevoelens. Je kunt niet op de beloften en wat anderen te bieden hebben vertrouwen. Het leidt tot controlerende persoonlijkheden en perfectionisme in de volwassenheid. Je voelt de behoefte om een zekere controle op anderen uit te oefenen. Dit wordt vaak versterkt door de aanwezigheid van een sterk karakter. Het is echter een afweermechanisme, een beschermend schild tegen teleurstelling. In je gedrag worden je vooroordelen zichtbaar. Werk aan geduld en verdraagzaamheid. Leren om alleen te zijn en verantwoordelijkheden aan anderen over te dragen is dan ook een mooie les in vertrouwen.

5. Onrecht
Gevoelens van onrechtvaardigheid ervaren in een omgeving waar de belangrijkste verzorgers koud en autoritair zijn? Gevoelens van machteloosheid en zinloosheid zij n het gevolg.Albert Einstein vatte dit idee samen met dit bekende citaat: “We zijn allemaal genieën, maar als je een vis beoordeelt op zijn vermogen om een boom te beklimmen, zal hij zijn hele leven geloven dat hij stom is.”

Door deze pijn kun je stijf worden en alles zwart-wit gaan zien. Probeer je belangrijk te zijn en veel macht of succes te bereiken? Vaak zie ik hen een fanatisme ontwikkelen voor orde en perfectionisme. Deze mensen werken aan hun achterdocht en mentale stijfheid. Dit om flexibeler te worden en vertrouwen in anderen te krijgen.

Wonden helen
Wanneer jij de wonden uit je kindertijd herkent die invloed kunnen hebben op je welzijn, je gezondheid en de mogelijkheid om je te ontwikkelen als individu, kun je beginnen deze te helen. De eerste stap, zoals met alles in het leven, is om de wonden in ons te
Herkennen
Erkennen
Accepteren om vervolgens te kunnen
Loslaten
met  als resultaat: HEAL

Vooral de tijd nemen om te helen en te verwonderen. Wanneer de wond heelt en verandert in je kracht, dan heeft de wond zin in jouw leven gehad.