Skip links

Privacy in de praktijk
AVG

AVG in de praktijk

Privacydocument voor Praktijk Ria van den Hoven

Uw privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij als uw behandelende therapeuten, een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

Ook worden incidenteel in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en
ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeuten hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners indien nodig te informeren, bijvoorbeeld bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
En verder voor de volgende doelen:
Voor het gebruik voor waarneming tijdens onze afwezigheid.
Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
Uw geboortedatum
De datum van de behandeling
Een korte omschrijving van de behandeling;  ‘natuurgeneeskundige behandeling’  of ‘psychosociale behandeling’
De kosten van het consult
De naam van uw zorgverzekeraar

 

“Uw privacy heeft mijn aandacht”
Ontdek wat ik voor je kan betekenen
Bel me terug

Zit je nog met vragen of wil je meer informatie? Vraag vrijblijvend een telefoonverzoek aan.